Spawanie gazowe (311)

11.04.2022 r.
19.04.2022 r.
25.04.2022 r.

Spawanie gazowe 311 jest jedną z pierwszych metod łączenia metali i nadal powszechnie stosowaną. Najczęściej ma zastosowanie podczas prac remontowych oraz do spawania wyrobów lekkich. Polega na łączeniu metali poprzez stapianie brzegów łączonych elementów. W spawaniu gazowym źródłem ciepła jest płomień gazu palnego wymieszanego z tlenem.

GWARANCJA ZDAWALNOŚCI*

* w Naszym Ośrodku 99% osób zdaje egzamin za pierwszym razem. Dla tych, którym się nie udało zapewniamy darmowy egzamin poprawkowy.

Zalety spawania gazowego:

 • możliwość obserwowania całego procesu spawania gazowego
 • można tą metodą spawać różnego rodzaju materiały
 • istotna wydajność i szybkość spawania
 • łatwość opanowania manualnego spawania
 • możliwość zautomatyzowania procesu spawania
 • niska skłonność do utwardzania i tworzenia pęknięć w związku z powolnym stygnięciem elementu spawanego

Wady spawania gazowego (311):

 • wysokie koszty gazów eksploatacyjnych
 • trudność w spawaniu aluminium i stali nie korozyjnych
 • mała estetyka spoin
 • skłonność fałdowania się cienkich blach

Kurs spawania gazowego (311) został podzielony na następujące moduły:

 • Kurs spawania gazowego blach (311)
 • Kurs spawania gazowego rur (311)

Cel kursu:

Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu spawacza określona metodą.

Uczestnicy po ukończeniu kursu powinni:

 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku

Warunki przyjęcia:

 • wiek: minimum 18 lat
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac spawalniczych

Zapisz się na kurs

W KAŻDYM TYGODNIU ROZPOCZYNAMY NOWY KURS

LUB ZADZWOŃ TERAZ

32 413 17 17