Spawanie elektrodą otuloną MMA (111)

Terminy najbliższych kursów:
11.04.2022 r.
19.04.2022 r.
25.04.2022 r.

Spawanie elektrodą otuloną MMA (Manual Arc Welding) jest jedną z najstarszych metod spawania. Metoda wykorzystuje elektrody otulone, które w połączeniu ze źródłem ciepła z łuku elektrycznego jarzącego się pomiędzy elektrodą topliwą a materiałem podstawowym, łączą ze sobą materiały. Podczas spawania elektroda topi się dlatego spawacz musi cały czas kontrolować odległość elektrody od materiału. Po ostygnięciu stopione brzegi elementów łączonych oraz dodatkowy materiał ze stopionej elektrody tworzą połączenie nierozłączne zwane spoiną.

GWARANCJA ZDAWALNOŚCI *

* w Naszym Ośrodku 99% osób zdaje egzamin za pierwszym razem. Dla tych, którym się nie udało zapewniamy darmowy egzamin poprawkowy.

Zalety spawania MMA:

 • można spawać różne rodzaje materiałów takie jak: żeliwa, nikle, stopy miedzi, stale niestopowe oraz stopowe
 • można spawać w każdej pozycji, również pod wodą
 • uzyskujemy podczas spawania spoiny o wysokiej wytrzymałości
 • można spawać cienkie elementy, już od 1,5 mm
 • urządzenia spawalnicze są proste w budowie i łatwe do transportu

Wady spawania elektrodą otuloną:

 • niska wydajność spawania
 • niewielka prędkość spawania
 • czasochłonna wymiana elektrod
 • konieczność usuwania żużla ze spoin
 • jakość spoin zależy od umiejętności spawacza
 • podczas spawania wydzielają się szkodliwe gazy i tlenki metali

Kurs spawania elektrodą otuloną MMA (111) został podzielony na następujące moduły:

 • Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe (111)
 • Kurs spawania blach elektrodami otulonymi – spoiny czołowe (111)
 • Kurs spawania rur elektrodami otulonymi – spoiny czołowe (111)

Cel kursu:

Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu spawacza określona metodą.

Uczestnicy po ukończeniu kursu powinni:

 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku

Warunki przyjęcia:

 • wiek: minimum 18 lat
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac spawalniczych

Zapisz się na kurs

W KAŻDYM TYGODNIU ROZPOCZYNAMY NOWY KURS

LUB ZADZWOŃ TERAZ

32 413 17 17